Emergo-VFC

Over Emergo-VFC

De faculteitsvereniging EMERGO-VFC biedt studenten een unieke, goedkope en praktische mogelijkheid om actief betrokken te zijn bij de OU en om hun wensen en meningen te geven over de studies bij Managementwetenschappen. Door netwerkvorming ontstaat een wederzijds klankbord voor studenten en staf, waar beide partijen hun voordeel mee kunnen doen.

De vereniging brengt studenten en docenten bij elkaar door onder meer bijeenkomsten te organiseren. Tot heden zijn tientallen boeiende bedrijfsexcursies en bijeenkomsten gehouden. Verder zijn er via de vereniging een paar personele verbindingen zowel met de studentenraad als met de opleidingscommissies van Economie en Bedrijfskunde. Bovendien organiseert de vereniging lezingen die de leden kunnen bijwonen.

Wat is Emergo-VFC en wat is het doel?

De vernieuwde studenten- en alumnivereniging Emergo- VFC is ontstaan uit de voormalige studentenvereniging Emergo van de faculteit Managementwetenschappen en de vereniging van Financial Controllers. De vereniging heeft als doel om het contact en de informatie-uitwisseling tussen studenten, alumni en medewerkers van de faculteit te stimuleren alsmede om de wetenschappelijke belangstelling voor onze vakgebieden verder uit te dragen

Wat doet Emergo-VFC voor jou?

Jaarlijkse organiseren we gemiddeld drie of vier bijeenkomsten; vaak een bedrijfsbezoek (gecombineerd met een ledenvergadering) en ook soms een lezing of een workshop. Het ontmoeten van medestudenten en alumni en het met elkaar van gedachten wisselen over de studie of het werk is een zinvolle nevenactiviteit. Voor activiteiten word je steeds per mail of nieuwsbrief uitgenodigd. Ook de website vermeldt diverse nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast ontvang je als lid van Emergo-VFC zes keer per jaar het wetenschappelijk tijdschrift Management en Organisatie of het vakblad Executive Finance, afhankelijk van interesse of achtergrond. De prijzen van deze bladen bedragen normaal gesproken rond de 170 euro per jaar, maar als lid van Emergo-VFC betaal je slechts een klein deel hiervan door middel van de jaarlijkse contributie.