Emergo-VFC

Welkom bij Emergo-VFC

‘Luctor et Emergo’: ik worstel en kom boven.

De faculteitsvereniging voor studenten, alumni en staf van Managementwetenschappen van de Open Universiteit Nederland.

Een naam die zoiets betekent als ‘er boven op komen’, heeft natuurlijk alles te maken met de lange worsteling om je (studie)doel te bereiken. Een perfecte naam voor een faculteitsvereniging! Immers de doorzetters, de studenten die kiezen voor het volgen van een volledig programma, ervaren hun studie op den duur nogal eens als een wat eenzame en veeleisende aangelegenheid.

Veel studenten hebben behoefte aan contact en informatie uitwisseling met medestudenten, docenten en hoogleraren van hun faculteit. Velen vragen zich af bij “wie” ze eigenlijk studeren. Om in deze behoefte te voorzien hebben studenten van Managementwetenschappen en medewerkers gezamenlijk een vereniging opgericht.